Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17 februari 2022.

Uw privacy en veiligheid vinden we belangrijk. We beschermen en behandelen uw persoonsgegevens daarom uiterst zorgvuldig. In alle gevallen houden we ons aan de Algemene verordening Gegevensbescherming. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, waar wij de gegevens opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wie wij zijn

Weconomize, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85230995 en gevestigd op de Kanaalweg 15G, 3526KL te Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer wij uw gegevens vastleggen

Als u telefonisch of via onze website contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, sollicitatie of vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

Uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

– Naam, adres, postcode en woonplaats
– geboortedatum;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer;
– overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s).

Verwerken van gegevens

Wij zullen de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De persoonsgegevens die wij van u krijgen worden gebruikt om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquĂȘtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Persoonlijke- of bedrijfsinformatie worden vertrouwelijk behandeld.

Opslag van gegevens

Voor de opslag van uw gegevens maken we gebruik van een eigen systeem en systemen van derden. Wij bewaren deze gegevens zolang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De externe partijen waarmee in noodzakelijke gevallen uw informatie wordt gedeeld, zijn onze samenwerkende partners. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Contact

Via het contact- en sollicitatieformulier op weconomize.nl kunt u contact met ons opnemen. Daarbij vragen wij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail of telefonisch contact met u opnemen. Bij iedere communicatie langs deze weg heeft u de mogelijkheid om u hiervoor af te melden.

Inzage, correctie en wissen van uw gegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij van u in ons bestand hebben in te zien, te corrigeren of te laten wissen. Een verzoek tot inzage, correctie of wissen kunt u aan ons sturen via het contactformulier op onze website. In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt gegevens te wissen, die we nodig hebben voor bewijs bij klachten. Wanneer dit het geval is, laten we u dit weten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Veiligheid

We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website. Om deze veiligheid te waarborgen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onze website is voorzien van een van SSL (Secure Socket Layer) certificaat om een beveiligde verbinding te maken op weconomize.nl. Uw gegevens zijn daardoor onleesbaar voor derden. Als de verbinding beveiligd is, ziet u dit aan de aanduiding ‘https’ voor de URL en het groene slotje in de adresregel. Als u hier op klikt, krijgt u extra informatie over het SSL certificaat en kunt u zien dat Weconomize dit certificaat heeft.

Links naar andere websites

Op onze website kunt u links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw gegevens door de betreffende websites of organisaties. We verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit gebeurt volledig anoniem. Wij gebruiken alleen cookies om gebruikssessies te faciliteren en uw gegevens voor u te bewaren, zodat u sneller en gemakkelijker onze website kunt gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoe u en andere bezoekers over onze website surfen. Bijvoorbeeld welke pagina’s het meest geopend worden. Hiervoor plaatsen wij een cookie in uw internetbrowser. Dit doen wij om onze website te optimaliseren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Controleert u daarom regelmatig deze pagina voor het privacy- en cookiebeleid van ons.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website.