Juistheid verstrekte informatie

We hebben veel aandacht besteed aan de inhoud van onze website, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onjuistheden of fouten bevat. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Wel vinden we het prettig als je ons wijst op eventuele fouten, zodat we die kunnen verbeteren. Bij fouten kan je contact met ons opnemen via het contactformulier of stuur een e-mail via info@weconomize.nl zodat wij de fout zo snel mogelijk kunnen corrigeren.

Aansprakelijkheid

Voor eventuele schade die door direct of indirect gebruik van onze website zou zijn veroorzaakt, aanvaarden we geen aansprakelijkheid. Je gebruikt onze website volledig voor eigen rekening en risico.

Auteursrechten

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan ons, mits we dat anders aangegeven hebben. Je kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Alle rechten zijn voorbehouden aan Weconomize. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Weconomize of de rechthebbenden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen.